Dostop do dokumentov EESO

This page is also available in

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje državljanom in prebivalcem EU pravico do dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije.

Sklep EESO št. 2003/603 vsebuje posebne določbe o dostopu do dokumentov EESO v skladu z Uredbo št. 1049/2001.

Kako lahko državljani dostopajo do dokumentov EESO?

 • EESO je za lažji dostop državljanov EU do dokumentov razvil elektronski register dokumentov DM Search.
 • DM Search omogoča neposreden dostop do dokumentov EESO.
 • Dokumenti so neposredno dostopni v elektronski obliki.
 • Dostop do njih je brezplačen, pri zahtevi zanje pa ni potrebna nobena utemeljitev.

Kaj se zgodi, če dokumenta v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si ga ogledati?

 • Dokumenti, ki jih v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si jih neposredno ogledati, se lahko pridobijo na zahtevo. Zahtevke je mogoče EESO poslati prek spodnjega obrazca.

Koliko časa je v tem primeru treba čakati na odgovor?

 • EESO uporablja upravni postopek, ki poteka v dveh fazah (začetni zahtevek in potrdilna prošnja).
 • Po prejetju bo EESO zahtevek ocenil in nanj odgovoril v roku 15 delovnih dni. V nekaterih izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 15 delovnih dni.
 • Če je vaš začetni zahtevek v celoti ali deloma zavrnjen ali če v navedenem roku ne prejmete odgovora, lahko v 15 delovnih dneh z istim obrazcem vložite potrdilno prošnjo. Navedite, da gre za potrdilno prošnjo, in dodajte registracijsko številko, ki je bila dodeljena začetnemu zahtevku. EESO bo potrdilno prošnjo obravnaval v roku 15 delovnih dni od registracije.
 • Če EESO na potrdilno prošnjo ne odgovori v navedenem roku ali pa jo deloma ali v celoti zavrne, lahko začnete postopek pred sodiščem ali vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic.

Kako bodo obdelani moji podatki iz obrazca?

 • Obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v zahtevku za dostop do dokumentov, ureja Uredba (EU) št. 2018/1725.
 • V izjavi o varstvu podatkov (prenesete jo lahko v vseh jezikih EU – glej spodaj) najdete vse informacije in podrobnosti o obdelavi vaših podatkov v EESO.
Če dokumentov prek iskalnika DM Search ni mogoče najti, izpolnite ta obrazec in oddajte zahtevek dokumente.

Downloads

Izjava o varstvu osebnih podatkov: Zahtevek za dostop do dokumentov (obrazec)