Dostop do dokumentov EESO

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje državljanom in prebivalcem EU pravico do dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije.

Sklep EESO št. 2003/603 vsebuje posebne določbe o dostopu do dokumentov EESO v skladu z Uredbo št. 1049/2001.

Kako lahko državljani dostopajo do dokumentov EESO?

 • EESO je za lažji dostop državljanov EU do dokumentov razvil elektronski register dokumentov DM Search.
 • DM Search omogoča neposreden dostop do dokumentov EESO.
 • Dokumenti so neposredno dostopni v elektronski obliki.
 • Dostop do njih je brezplačen, pri zahtevi zanje pa ni potrebna nobena utemeljitev.

Kaj se zgodi, če dokumenta v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si ga ogledati?

 • Dokumenti, ki jih v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si jih neposredno ogledati, se lahko pridobijo na zahtevo. Zahtevke je mogoče EESO poslati prek spodnjega obrazca.

Koliko časa je v tem primeru treba čakati na odgovor?

 • EESO uporablja upravni postopek, ki poteka v dveh fazah (začetni zahtevek in potrdilna prošnja).
 • Po prejetju bo EESO zahtevek ocenil in nanj odgovoril v roku 15 delovnih dni. V nekaterih izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 15 delovnih dni.
 • Če je vaš začetni zahtevek v celoti ali deloma zavrnjen ali če v navedenem roku ne prejmete odgovora, lahko v 15 delovnih dneh z istim obrazcem vložite potrdilno prošnjo. Navedite, da gre za potrdilno prošnjo, in dodajte registracijsko številko, ki je bila dodeljena začetnemu zahtevku. EESO bo potrdilno prošnjo obravnaval v roku 15 delovnih dni od registracije.
 • Če EESO na potrdilno prošnjo ne odgovori v navedenem roku ali pa jo deloma ali v celoti zavrne, lahko začnete postopek pred sodiščem ali vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic.

Kako bodo obdelani moji podatki iz obrazca?

 • Obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v zahtevku za dostop do dokumentov, ureja Uredba (EU) št. 2018/1725.
 • V izjavi o varstvu podatkov (prenesete jo lahko v vseh jezikih EU – glej spodaj) najdete vse informacije in podrobnosti o obdelavi vaših podatkov v EESO.
Če dokumentov prek iskalnika DM Search ni mogoče najti, izpolnite ta obrazec in oddajte zahtevek dokumente.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents