Dostop do dokumentov EESO

This page is also available in

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije daje državljanom in prebivalcem EU pravico do dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije.

Sklep EESO št. 2003/603 vsebuje posebne določbe o dostopu do dokumentov EESO v skladu z Uredbo št. 1049/2001.

Kako lahko državljani dostopajo do dokumentov EESO?

  • EESO je za lažji dostop državljanov EU do dokumentov razvil elektronski register dokumentov DM Search.
  • DM Search omogoča neposreden dostop do dokumentov EESO.
  • Dokumenti so neposredno dostopni v elektronski obliki.
  • Dostop do njih je brezplačen, pri zahtevi zanje pa ni potrebna nobena utemeljitev.

Kaj se zgodi, če dokumenta v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si ga ogledati?

  • Dokumenti, ki jih v iskalniku DM Search ni mogoče najti ali si jih neposredno ogledati, se lahko pridobijo na zahtevo. Zahtevke je mogoče EESO poslati prek spodnjega obrazca.

Koliko časa je v tem primeru treba čakati na odgovor?

  • Po prejetju zahtevka ga bo EESO ocenil in nanj odgovoril v roku 15 delovnih dni. V nekaterih izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 15 delovnih dni.

Kako bodo obdelani moji podatki iz obrazca?

  • Obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v zahtevku za dostop do dokumentov, ureja Uredba (EU) št. 2018/1725.
  • V izjavi o varstvu podatkov (prenesete jo lahko v vseh jezikih EU – glej spodaj) najdete vse informacije in podrobnosti o obdelavi vaših podatkov v EESO.
Če dokumentov prek iskalnika DM Search ni mogoče najti, izpolnite ta obrazec in oddajte zahtevek dokumente.

Downloads

Izjava o varstvu osebnih podatkov: Zahtevek za dostop do dokumentov (obrazec)