Dostęp do dokumentów EKES-u

W art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisane jest prawo dostępu obywateli i osób mających miejsce zamieszkania w UE do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii.

Decyzja EKES-u nr 2003/603 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące dostępu do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001.

W jaki sposób obywatele mogą uzyskać wgląd w dokumenty EKES-u?

 • By ułatwić obywatelom UE dostęp do dokumentów, EKES opracował elektroniczny rejestr dokumentów DM Search.
 • DM Search umożliwia bezpośredni dostęp do dokumentów EKES-u.
 • Dokumenty są bezpośrednio dostępne w wersji elektronicznej.
 • Wgląd w dokumenty jest bezpłatny, a prośba o uzyskanie dostępu nie wymaga uzasadnienia.

Co należy zrobić, gdy dokumentu nie można znaleźć lub przeglądnąć w DM Search?

 • Na żądanie można uzyskać dokumenty, których nie udaje się znaleźć lub przeglądnąć bezpośrednio w DM Search. Wnioski o uzyskanie dostępu można przesyłać do EKES-u za pośrednictwem poniższego formularza.

W takim wypadku ile czasu trzeba czekać na odpowiedź?

 • EKES stosuje dwuetapową procedurę administracyjną (wniosek wstępny i ponowny wniosek).
 • Po zarejestrowaniu wniosku EKES dokona jego oceny i odpowie w terminie 15 dni roboczych. W pewnych nadzwyczajnych przypadkach ten termin może zostać przedłużony o następnych 15 dni roboczych.
 • Jeżeli wniosek wstępny został całkowicie lub w części odrzucony lub jeżeli nie otrzymali Państwo odpowiedzi we wspomnianym terminie, można złożyć ponowny wniosek w terminie 15 dni, korzystając z tego samego formularza. Należy zaznaczyć, że jest to ponowny wniosek i podać numer przypisany wnioskowi wstępnemu. EKES rozpatrzy ponowny wniosek w ciągu 15 dni od dnia jego zarejestrowania.
 • Jeżeli EKES nie odpowie na ponowny wniosek we wspominanym terminie lub jeżeli go w części lub całości odrzuci, mogą Państwo wnieść sprawę do sądu lub złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W jaki sposób przetwarzane będą moje dane zawarte w formularzu?

 • Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w formularzu wniosku o dostęp do dokumentów ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2018/1725.
 • W oświadczeniu o ochronie prywatności (zob. dokumenty do pobrania poniżej we wszystkich językach urzędowych UE) znajdują się wszystkie informacje i szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych przez EKES.
Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć dokumentów za pośrednictwem DM Search, proszę wypełnić FORMULARZ w celu zwrócenia się o dokumenty.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents