Dostęp do dokumentów EKES-u

This page is also available in

W art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisane jest prawo dostępu obywateli i osób mających miejsce zamieszkania w UE do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii.

Decyzja EKES-u nr 2003/603 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące dostępu do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001.

W jaki sposób obywatele mogą uzyskać wgląd w dokumenty EKES-u?

  • By ułatwić obywatelom UE dostęp do dokumentów, EKES opracował elektroniczny rejestr dokumentów DM Search.
  • DM Search umożliwia bezpośredni dostęp do dokumentów EKES-u.
  • Dokumenty są bezpośrednio dostępne w wersji elektronicznej.
  • Wgląd w dokumenty jest bezpłatny, a prośba o uzyskanie dostępu nie wymaga uzasadnienia.

Co należy zrobić, gdy dokumentu nie można znaleźć lub przeglądnąć w DM Search?

  • Na żądanie można uzyskać dokumenty, których nie udaje się znaleźć lub przeglądnąć bezpośrednio w DM Search. Wnioski o uzyskanie dostępu można przesyłać do EKES-u za pośrednictwem poniższego formularza.

Ile czasu zajmie w tym przypadku uzyskanie odpowiedzi?

  • Po zarejestrowaniu wniosku EKES dokona jego oceny i odpowie w terminie 15 dni roboczych. W nadzwyczajnych przypadkach termin ten może być przedłużony o następne 15 dni roboczych.

W jaki sposób przetwarzane będą moje dane zawarte w formularzu?

  • Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w formularzu wniosku o dostęp do dokumentów ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2018/1725.
  • W oświadczeniu o ochronie prywatności (zob. dokumenty do pobrania poniżej we wszystkich językach urzędowych UE) znajdują się wszystkie informacje i szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych przez EKES.
Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć dokumentów za pośrednictwem DM Search, proszę wypełnić FORMULARZ w celu zwrócenia się o dokumenty.

Downloads

Oświadczenie o ochronie prywatności: formularz wniosku o dostęp do dokumentów