Tillgång till EESK:s handlingar

This page is also available in

I artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att medborgare och personer bosatta i EU har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar.

EESK:s beslut 2003/603 innehåller särskilda bestämmelser om tillgång till kommitténs handlingar, i enlighet med förordning 1049/2001.

Hur kan medborgarna få tillgång till EESK:s handlingar?

  • För att underlätta medborgarnas tillgång till handlingar har EESK utvecklat det elektroniska registret DM Search.
  • DM Search ger direkt åtkomst till EESK:s handlingar.
  • Handlingarna är direkt åtkomliga i digitalt format.
  • Tjänsten är kostnadsfri, och begäran behöver inte motiveras.

Vad gör man om man inte kan hitta eller öppna en handling i DM Search?

  • Handlingar som inte går att hitta eller öppna direkt i DM Search kan utlämnas på begäran. Du kan göra din begäran genom att fylla i formuläret nedan och sända det till EESK.

Hur lång tid tar det i sådana fall att få svar?

  • När EESK registrerat begäran gör vi en bedömning av den och svarar inom 15 arbetsdagar. I undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

Hur behandlas mina uppgifter i formuläret?

  • Förordning (EU) 2018/1725 är tillämplig på behandlingen av de personuppgifter som samlas in i formuläret för begäran om tillgång till handlingar.
  • I meddelandet om skydd av personuppgifter (se nedladdningar på alla EU-språk nedan) finner du all information om hur EESK hanterar dina personuppgifter.
Om du inte hittar handlingar via DM Search kan du fylla i detta FORMULÄR för begäran om handlingar.

Downloads

Meddelande om behandling av personuppgifter: formulär för att begära tillgång till handlingar