Rochtain ar dhoiciméid CESE

This page is also available in

Tá sé leagtha síos in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go bhfuil an ceart ag saoránaigh agus ag cónaitheoirí san Aontas Eorpach rochtain a fháil ar dhoiciméid de chuid institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais.

I gCinneadh 2003/603 ó CESE luaitear na forálacha sonracha maidir le rochtain a fháil ar dhoiciméid an Choiste, i gcomhréir le Rialachán 1049/2001.

Conas is féidir le saoránach rochtain a fháil ar dhoiciméid CESE?

  • Chruthaigh CESE an clár leictreonach doiciméad DM Search chun an rochtain ar dhoiciméid a éascú do shaoránaigh an Aontais.
  • Tugann DM Search rochtain dhíreach ar dhoiciméid CESE.
  • Is féidir rochtain dhíreach a fháil ar na doiciméid i bhformáid leictreonach.
  • Ní gá íoc as an tseirbhís sin agus ní theastaíonn aon chúis ar leith ó dhuine le doiciméad a iarraidh.

Cad a tharlaíonn mura féidir doiciméad a aimsiú nó a cheadú in DM Search?

  • Doiciméid nach féidir a aimsiú nó a cheadú in DM Search, is féidir iad a fháil arna iarraidh sin duit. Is gá iarratas a sheoladh chuig CESE tríd an bhfoirm thíos.

Má dhéantar amhlaidh, cá fhad a thógfaidh sé freagra a fháil?

  • Tar éis dó an t-iarratas a chlárú, déanfaidh CESE é a mheas agus tabharfaidh sé freagra air laistigh de 15 lá oibre ar a mhéad. I gcásanna eisceachtúla, is féidir síneadh 15 lá oibre eile a chur leis an tréimhse sin.

Conas a dhéanfar na sonraí a thugtar ar an bhfoirm a phróiseáil?

  • Is é Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 an dlí atá i bhfeidhm maidir le próiseáil na sonraí pearsanta sin a bhailítear ar an bhfoirm.
  • Sa ráiteas príobháideachais (féach thíos na naisc leis an ráiteas sna teangacha oifigiúla uile) tugtar an fhaisnéis agus na sonraí go léir maidir leis an gcaoi a láimhseálann an Coiste sonraí pearsanta.
Mura féidir leat teacht ar dhoiciméad áirithe in DM Search, líon isteach an FHOIRM seo chun doiciméid a iarraidh.

Downloads

Privacy statement: Form requesting access to documents