Mahdollisuus tutustua ETSK:n asiakirjoihin

This page is also available in

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa määrätään kansalaisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden oikeudesta tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin.

ETSK:n päätös 2003/603 sisältää nimenomaiset säännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua komitean asiakirjoihin asetuksen 1049/2001 mukaisesti.

Miten kansalaiset voivat tutustua ETSK:n asiakirjoihin?

  • Jotta EU:n kansalaisten olisi helpompi tutustua asiakirjoihin, ETSK on kehittänyt sähköisen asiakirjarekisterin DM-haun (Document Search).
  • DM-haun avulla ETSK:n asiakirjat saa suoraan käyttöönsä.
  • Asiakirjat ovat saatavilla suoraan sähköisessä muodossa.
  • Niihin voi tutustua maksutta, eikä pyyntöä tarvitse perustella.

Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei löydy tai siihen ei pysty tutustumaan DM-haun kautta?

  • Asiakirjat, joita ei löydy suoraan DM-hausta tai joihin ei voi tutustua suoraan, ovat mahdollisesti saatavissa pyynnöstä. Pyynnöt lähetetään ETSK:lle jäljempänä olevalla lomakkeella.

Miten pitkään vastauksen saaminen vie?

  • Pyynnön rekisteröimisen jälkeen ETSK arvioi sen ja vastaa siihen 15 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan tietyissä poikkeustapauksissa pidentää uudella 15 työpäivän jaksolla.

Miten lomakkeessa annettuja tietoja käsitellään?

  • Asiakirjapyyntölomakkeessa kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.
  • Tietosuojaselosteessa (noudettavissa jäljempänä kaikilla EU:n kielillä) kerrotaan yksityiskohtaiset, miten ETSK käsittelee tietojanne.
Jos asiakirjoja ei löydy DM-haun kautta, tulee täyttää LOMAKE asiakirjapyyntöä varten.

Downloads

Tietosuojaseloste: asiakirjapyyntölomake