Mahdollisuus tutustua ETSK:n asiakirjoihin

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa määrätään kansalaisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden oikeudesta tutustua unionin toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin.

ETSK:n päätös 2003/603 sisältää nimenomaiset säännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua komitean asiakirjoihin asetuksen 1049/2001 mukaisesti.

Miten kansalaiset voivat tutustua ETSK:n asiakirjoihin?

 • Jotta EU:n kansalaisten olisi helpompi tutustua asiakirjoihin, ETSK on kehittänyt sähköisen asiakirjarekisterin DM-haun (Document Search).
 • DM-haun avulla ETSK:n asiakirjat saa suoraan käyttöönsä.
 • Asiakirjat ovat saatavilla suoraan sähköisessä muodossa.
 • Niihin voi tutustua maksutta, eikä pyyntöä tarvitse perustella.

Mitä tapahtuu, jos asiakirjaa ei löydy tai siihen ei pysty tutustumaan DM-haun kautta?

 • Asiakirjat, joita ei löydy suoraan DM-hausta tai joihin ei voi tutustua suoraan, ovat mahdollisesti saatavissa pyynnöstä. Pyynnöt lähetetään ETSK:lle jäljempänä olevalla lomakkeella.

Miten pitkään vastauksen saaminen tässä tapauksessa vie?

 • ETSK soveltaa kaksivaiheista hallinnollista menettelyä (alkuperäinen pyyntö ja uudistettu pyyntö).
 • Pyynnön rekisteröimisen jälkeen ETSK arvioi sen ja vastaa siihen 15 työpäivän kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan tietyissä poikkeustapauksissa pidentää uudella 15 työpäivän jaksolla.
 • Jos alkuperäinen pyyntö evätään kokonaan tai osittain tai jos vastausta ei saada määräajassa, samalla lomakkeella voidaan tehdä 15 työpäivän kuluessa uudistettu pyyntö. Lomakkeessa on ilmoitettava, että kyseessä on uudistettu pyyntö, ja siinä on mainittava alustavan pyynnön rekisterinumero. ETSK käsittelee uudistetun pyynnön 15 työpäivän kuluessa sen rekisteröinnistä.
 • Jos ETSK ei vastaa uudistettuun pyyntöön määräajassa tai jos se epää uudistetun pyynnön osittain tai kokonaan, on vielä mahdollisuus tuomioistuinkäsittelyyn tai kanteluun oikeusasiamiehelle.

Miten lomakkeessa annettuja tietoja käsitellään?

 • Asiakirjapyyntölomakkeessa kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725.
 • Tietosuojaselosteessa (noudettavissa jäljempänä kaikilla EU:n kielillä) kerrotaan yksityiskohtaiset, miten ETSK käsittelee tietojanne.
Jos asiakirjoja ei löydy DM-haun kautta, tulee täyttää LOMAKE asiakirjapyyntöä varten.

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents