Aċċess għad-dokumenti tal-KESE

This page is also available in

L-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi d-dritt taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE li jkollhom aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni.

Id-Deċiżjoni tal-KESE 2003/603 fiha dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-aċċess għad-dokumenti tagħha, f’konformità mar-Regolament 1049/2001.

Iċ-ċittadini kif jistgħu jaċċessaw id-dokumenti tal-KESE?

  • Sabiex jiffaċilita l-aċċess għad-dokumenti liċ-ċittadini tal-UE, il-KESE żviluppa r-reġistru elettroniku tad-dokumenti DM Search.
  • DM Search jipprovdi aċċess dirett għad-dokumenti tal-KESE.
  • Id-dokumenti huma aċċessibbli direttament f’format elettroniku.
  • L-aċċess għalihom huwa mingħajr ħlas u t-talba ma teħtieġ l-ebda ġustifikazzjoni.

X’jiġri jekk dokument ma jkunx jista’ jinstab jew jiġi kkonsultat fuq DM Search?

  • Dokumenti li ma jistgħux jinstabu jew li ma jistgħux jiġu kkonsultati direttament fuq DM Search jistgħu jinkisbu fuq talba. It-talbiet jistgħu jintbagħtu lill-KESE permezz tal-formola ta’ hawn taħt.

F’dan il-każ, kemm irid jgħaddi żmien biex tingħata tweġiba?

  • Wara li jirreġistra t-talba, il-KESE jivvalutah u jwieġeb fi żmien 15-il jum ta’ xogħol. F'xi każijiet eċċezzjonali, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż bi 15-il jum ta' xogħol oħra.

Kif se tiġi pproċessata d-data tiegħi fil-formola?

  • Ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 japplika għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek miġbura fil-formola li titlob aċċess għad-dokumenti.
  • Fl-istqarrija ta’ privatezza (Ara “downloads” hawn taħt bil-lingwi kollha tal-UE) għandek issib l-informazzjoni u d-dettalji kollha dwar it-trattament tad-data tiegħek mill-KESE.
Jekk ma tistax issib dokumenti permezz ta’ DM Search, jekk jogħġbok imla din  il-FORMOLA  biex titlob dokumenti

Downloads

Stqarrija ta' privatezza: Formola biex titlob aċċess għad-dokumenti