Pristup dokumentima EGSO-a

This page is also available in

Člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrđeno je pravo građana i rezidenata EU-a na pristup dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije.

U skladu s Uredbom 1049/2001, Odluka EGSO-a 2003/603 sadrži posebne odredbe o pristupu dokumentima.

Na koji način mogu građani pristupati dokumentima EGSO-a?

  • Kako bi građanima EU-a olakšao pristup dokumentima, EGSO je razvio elektronički registar dokumenta DM Search.
  • DM Search omogućuje izravan pristup dokumentima EGSO-a.
  • Dokumenti su izravno dostupni u elektroničkom obliku.
  • Pristup dokumentima je besplatan, a u zahtjevu nije potrebno navesti nikakvo obrazloženje.

Što ako se u tražilici DM Search ne može pronaći dokument ili dobiti uvid u njega?

  • Dokumenti koje nije moguće pronaći, odnosno u koje se ne može dobiti izravan uvid, mogu se dobiti na zahtjev. Zahtjevi se mogu poslati EGSO-u putem obrasca u nastavku.

U tom slučaju, koliko dugo se čeka na odgovor?

  • Nakon primitka, EGSO će razmotriti zahtjev i odgovoriti u roku od 15 radnih dana. U iznimnim slučajevima taj rok može se produljiti za dodatnih 15 radnih dana.

Kako će se obraditi moji podaci iz zahtjeva?

  • Uredba (EU) 2018/1725 odnosi se na obradu vaših osobnih podataka prikupljenih putem obrasca za zahtjev za pristup dokumentima.
  • U izjavi o zaštiti osobnih podataka (može se preuzeti u nastavku na svim jezicima EU-a) možete pronaći sve informacije i pojedinosti o obradi vaših podataka od strane EGSO-a.
Ako ne možete pronaći dokumente putem tražilice DM Search, molimo ispunite ovaj OBRAZAC i podnesite zahtjev za pristup dokumentima.

Downloads

Izjava o zaštiti osobnih podataka: Zahtjev za pristup dokumentima