Adgang til EØSU-dokumenter

This page is also available in

artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU-borgere og personer, der er bosiddende i EU, ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer.

EØSU's afgørelse nr. 2003/603 indeholder de særlige bestemmelser om aktindsigt i udvalgets dokumenter i overensstemmelse med forordning nr. 1049/2001.

Hvordan får borgere aktindsigt i EØSU's dokumenter?

  • For at lette EU-borgernes adgang til dokumenter har EØSU udviklet det elektroniske dokumentregister DM Search.
  • DM Search giver direkte adgang til EØSU's dokumenter.
  • Dokumenterne er direkte tilgængelige i elektronisk format.
  • Det er gratis at bruge tjenesten, og det er ikke nødvendigt at begrunde sine anmodninger.

Hvad gør man, hvis et dokument ikke kan findes eller åbnes i DM Search?

  • Dokumenter, som ikke kan findes eller åbnes direkte i DM Search, kan udleveres på anmodning. Sådanne anmodninger sendes til EØSU via formularen nedenfor.

Hvor længe tager det i så fald at få et svar?

  • Når EØSU har registreret anmodningen, foretager det en vurdering og sender et svar inden for 15 arbejdsdage. Denne frist kan undtagelsesvis forlænges med yderligere 15 arbejdsdage.

Hvordan behandles mine oplysninger i formularen?

  • Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med formularen for anmodning om aktindsigt er omfattet af forordning (EU) 2018/1725.
  • Du kan finde alle oplysninger om EØSU's behandling af dine personoplysninger i databeskyttelseserklæringen (se dokumenter nedenfor på alle EU-sprog).
Hvis du ikke kan finde et dokument via DM Search, bedes du udfylde denne FORMULAR for anmodning om aktindsigt

Downloads

Databeskyttelseserklæring: Formular for anmodning om aktindsigt