Adgang til EØSU-dokumenter

artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har EU-borgere og personer, der er bosiddende i EU, ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer.

EØSU's afgørelse nr. 2003/603 indeholder de særlige bestemmelser om aktindsigt i udvalgets dokumenter i overensstemmelse med forordning nr. 1049/2001.

Hvordan får borgere aktindsigt i EØSU's dokumenter?

 • For at lette EU-borgernes adgang til dokumenter har EØSU udviklet det elektroniske dokumentregister DM Search.
 • DM Search giver direkte adgang til EØSU's dokumenter.
 • Dokumenterne er direkte tilgængelige i elektronisk format.
 • Det er gratis at bruge tjenesten, og det er ikke nødvendigt at begrunde sine anmodninger.

Hvad gør man, hvis et dokument ikke kan findes eller åbnes i DM Search?

 • Dokumenter, som ikke kan findes eller åbnes direkte i DM Search, kan udleveres på anmodning. Sådanne anmodninger sendes til EØSU via formularen nedenfor.

Hvor længe tager det i så fald at få et svar?

 • EØSU anvender en administrativ procedure i to faser (oprindelig begæring og genfremsat begæring).
 • Når EØSU har registreret begæringen, foretager det en vurdering og sender et svar inden for 15 arbejdsdage. Denne frist kan undtagelsesvis forlænges med yderligere 15 arbejdsdage.
 • Hvis din oprindelige begæring helt eller delvist afvises, eller hvis du ikke modtager svar inden for den fastsatte frist, kan du genfremsætte begæringen inden for en periode af 15 arbejdsdage via den samme formular. Du bedes angive, at der er tale om en genfremsat begæring, og anføre registreringsnummeret på den oprindelige begæring. Den genfremsatte begæring behandles af EØSU inden for en frist af 15 arbejdsdage, efter at den er registreret.
 • Hvis EØSU ikke svarer på en genfremsat begæring inden for den fastsatte frist, eller hvis EØSU helt eller delvist afviser en genfremsat begæring, har du yderligere mulighed for domstolsprøvelse eller klage til Ombudsmanden.

Hvordan behandles mine oplysninger i formularen?

 • Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med formularen for anmodning om aktindsigt er omfattet af forordning (EU) 2018/1725.
 • Du kan finde alle oplysninger om EØSU's behandling af dine personoplysninger i databeskyttelseserklæringen (se dokumenter nedenfor på alle EU-sprog).
Hvis du ikke kan finde et dokument via DM Search, bedes du udfylde denne FORMULAR for anmodning om aktindsigt

Downloads

Decision on the direct public access of EESC meeting minutes and attendance lists
Privacy statement: Form requesting access to documents