Acces la documentele CESE

This page is also available in

Articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește dreptul cetățenilor și al rezidenților UE de a avea acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

Decizia 2003/603 a CESE conține dispoziții specifice privind accesul la documentele sale, în conformitate cu Regulamentul nr. 1049/2001.

Cum pot accesa cetățenii documentele CESE?

  • Pentru a facilita cetățenilor UE accesul la documente, CESE a creat registrul electronic al documentelor DM Search.
  • DM Search oferă acces direct la documentele CESE.
  • Documentele sunt accesibile direct în format electronic.
  • Accesul la acestea este gratuit, iar solicitarea nu necesită nicio justificare.

Ce se întâmplă în cazul în care un document nu poate fi găsit sau consultat în DM Search?

  • La cerere, se pot obține documente care nu pot fi găsite sau consultate direct în DM Search. Cererile pot fi trimise CESE prin intermediul formularului de mai jos.

În acest caz, care este timpul necesar pentru a obține un răspuns?

  • După înregistrarea cererii, CESE o va evalua și va răspunde în termen de 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile lucrătoare.

Cum vor fi prelucrate datele mele din formular?

  • Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate din formularul de solicitare a accesului la documente are loc în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.
  • În declarația de confidențialitate (a se vedea fișierele de mai jos în toate limbile UE) găsiți toate informațiile și detaliile privind prelucrarea datelor dumneavoastră de către CESE.
În cazul în care nu găsiți documente prin DM Search, vă rugăm să completați acest FORMULAR pentru a solicita documente

Downloads

Declarație de confidențialitate: formular de solicitare a accesului la documente