Pilietinės visuomenės dienos

Pilietinės visuomenės dienų renginys yra EESRK ir Ryšių grupės narių, atstovaujančių Europos pilietinės visuomenės organizacijoms ir tinklams, bendradarbiavimo simbolis.

Ši iniciatyva padeda pripažinti Komitetą specialiu šių organizacijų ir tinklų partneriu sprendžiant bendro intereso klausimus, kaip antai „dialogas ir dalyvavimas“, atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnį.

Juo taip pat siekiama didinti EESRK ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų ir tinklų politinio dialogo pridėtinę vertę siekiant užmegzti tikrą struktūruotą šių organizacijų bei tinklų ir Europos institucijų pilietinį dialogą.

Todėl bendras Pilietinės visuomenės dienų renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į pilietinės visuomenės organizacijų indėlį kuriant Europos Sąjungą, kad ji labiau atitiktų piliečių lūkesčius.

Renginys taip pat leidžia pripažinti jų vaidmenį skatinant aktyvesnį pilietinės visuomenės dalyvavimą Europos projekte visais lygmenimis, tokiu būdu didinant ES veiksmų ir institucijų demokratinį teisėtumą, papildantį atstovaujamąją demokratiją.