ELi sisenõuanderühm „Gruusia“

This page is also available in

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu artikliga 240 sätestatakse, et kumbki pool loob säästva arengu sisenõuanderühma, et anda nõu küsimustes, mis on seotud kaubanduse ja säästva arengu peatükiga.

Sisenõuanderühmadesse kuuluvad kodanikuühiskonna sõltumatud esindusorganisatsioonid ning nendes on tasakaalustatult esindatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmad, sh tööandjate ja töötajate organisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid ja äriühendused ning muud asjaomased sidusrühmad.

ELi sisenõuanderühm „Gruusia“ loodi 2015. aasta keskel ning sellesse kuuluvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja muude Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed.

Esimene ühiskoosolek Gruusia ja ELi sisenõuanderühma vahel toimus 7. jaanuaril 2016 Tbilisis.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement