Lääne-Balkani järelevalvekomitee

Lääne-Balkani järelevalvekomitee loodi 2004. aastal, et jälgida poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid arengusuundumusi Lääne-Balkani riikides (eriti nendes, kellega ei ole loodud ühiseid kahepoolseid kodanikuühiskonna organisatsioone) ja ergutada piirkonnas kodanikuühiskonna arengut ning demokraatia tugevnemist. See koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest ning kohtub kuni neli korda aastas ELis või Lääne-Balkani piirkonnas, et konsulteerida poliitiliste juhtide ja kodanikuühiskonna osalejatega.

Järelevalvekomitee prioriteedid on järgmised: pagulas- ja rändekriisid, sotsiaal-majanduslik areng, korruptsioonivastane võitlus, põhiõigused ning eri vähemuste õigused ja kooseksisteerimine, väljendusvabadus, õigusriigi põhimõte ja sotsiaaldialoog.

Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorum

Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorumit peetakse iga kahe aasta tagant ühes piirkonna riikidest. Foorumi teemad on kooskõlas Lääne-Balkani järelevalvekomitee prioriteetidega. Foorum koondab märkimisväärsel arvul kodanikuühiskonna organisatsioone, sealhulgas kõrgetasemelisi osalejaid ELi institutsioonidest ja Lääne-Balkani piirkonnast. Foorumiga edendatakse kodanikuühiskonna dialoogi ja piirkondlikku koostööd. Foorumi lõpus võetakse vastu deklaratsioon konkreetsete soovitustega, mis on ette nähtud Lääne-Balkani riikide valitsustele ning ELi institutsioonidele.