ELi ja Türgi ühine nõuandekomitee

ELi ja Türgi ühine nõuandekomitee loodi 1995. aastal ja selle volitused tulenevad ELi ja Türgi assotsieerimislepingust. See koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest ning liikmetest, kes esindavad Türgi kodanikuühiskonna organisatsioone (sotsiaalpartnerid ning muud kodanikuühiskonna organisatsioonid).

Ühise nõuandekomitee põhieesmärk on jälgida Türgi liikumist ELi suunas ja võtta vastu soovitusi Türgi valitsusele ja ELi institutsioonidele. Ühise nõuandekomitee roll on ühtlasi võimaldada Türgi kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatel tutvuda konsulteerimisprotsessiga ELis ja võimaldada ELi esindajatel tutvuda sotsiaalsete struktuuridega ning reformide majandusliku ja sotsiaalse mõjuga Türgis.

Ühises nõuandekomitees arutatakse väga erinevaid teemasid, sealhulgas Türgi ja ELi koostööd eri valdkondades, nagu ränne, energeetika, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning kutseõpe. Hiljutised ühise nõuandekomitee koosolekute teemad on hõlmanud ELi ja Türgi tolliliidu tõhustamist ja uuendamist, piirkondlikke erinevusi Türgis, puuetega inimeste ühiskonda integreerimist ning naiste ja tööhõivega seotud küsimusi ja samuti ametiühingu õigusi.