ELi sisenõuanderühm „Ukraina“

This page is also available in

ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu artikliga 299 sätestatakse, et kumbki pool loob säästva arengu nõuanderühma, et anda nõu küsimustes, mis on seotud kaubanduse ja säästva arengu peatükiga.

Nõuanderühma kuuluvad kodanikuühiskonna sõltumatud esindusorganisatsioonid ning selles on tasakaalustatult esindatud tööandjate ja töötajate organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid ning muud asjaomased sidusrühmad.

ELi nõuanderühm „Ukraina“ loodi 2016. aasta novembris ja sellesse kuuluvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning muude Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement