Rahvusvahelise kaubanduse järelevalvekomitee

This page is also available in

Rahvusvahelise kaubanduse järelevalvekomitee eesmärk on tagada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osalus rahvusvahelise kaubanduse küsimustes korrapärasel ja järjepideval alusel. Järelevalvekomitee põhiülesanded on järgmised:

  • Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste ja muude asjakohaste mitmepoolsete läbirääkimiste jälgimine;
  • mitmesuguste ELi kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste jälgimine;
  • ELi kaubanduspoliitika kujundamises osalemine.