ELi ja Montenegro ühine nõuandekomitee

ELi ja Montenegro ühine nõuandekomitee on kodanikuühiskonna platvorm, mis on loodud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Montenegro kodanikuühiskonna (sotsiaalpartnerid ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid) vahel. Ühise nõuandekomitee volitused tulenevad ELi ja Montenegro stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 20. juuni 2011. aasta otsusest nr 1/2011, millega muudetakse otsust nr 1/2010, millega võeti vastu stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kodukord. Kodanikuühiskonna ühine nõuandekomitee täiendab kodanikuühiskonna vaatepunktiga ELi institutsioonilist raamistikku, mis on seotud ELi ja Montenegro vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga. Kodanikuühiskonna ühine nõuandekomitee hõlmab liikmeid kummaltki poolelt.

Ühine nõuandekomitee võimaldab mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida Montenegro liikumist ELi suunas ja võtta vastu soovitusi Montenegro valitsusele ja ELi institutsioonidele.