ELi sisenõuanderühm „Moldova“

ELi ja Moldova assotsieerimislepingu artikliga 376 sätestatakse, et kumbki pool loob säästva arengu sisenõuanderühma, et anda nõu küsimustes, mis on seotud kaubanduse ja säästva arengu peatükiga.

Sisenõuanderühmadesse kuuluvad kodanikuühiskonna sõltumatud esindusorganisatsioonid ning nendes on tasakaalustatult esindatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmad, sh tööandjate ja töötajate organisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid ja äriühendused ning muud asjaomased sidusrühmad.

ELi sisenõuanderühm „Moldova“ loodi 2015. aasta keskel ning sellesse kuuluvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja muude Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed.

Esimene ühiskoosolek Moldova ja ELi sisenõuanderühma vahel toimus 7. juulil 2015 Chișinăus.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement