Euroopa

This page is also available in:

Euroopas hoiab komitee suhteid Lääne-Balkani riikide ja idapoolsete naaberriikide, EMP EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norra, samuti Ühendkuningriigi sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Lääne-Balkani järelevalvekomitee – komitee alaline sisene tööorgan – on peamine vahend komitee tegevuse kooskõlastamiseks selles piirkonnas. Lääne-Balkani kodanikuühiskonna foorum, mida peetakse iga kahe aasta tagant, on järelevelvekomitee tegevuse üks osa.

Komiteel on kahepoolsed töösuhted ka nende Lääne-Balkani riikidega, kes on alustanud ühinemisläbirääkimisi, samuti Türgiga eriorganite abil, mis loodi ELi ja nende riikide vaheliste assotsieerimislepingute alusel: ühiste nõuandekomiteede eesmärk on kaasata sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ühinemiseelsete ja reformiprotsesside järelevalvesse võimaliku ELiga ühinemise eel. Igasse organisse kuulub võrdsel arvul liikmeid komiteest ja partnerriigist ning tavaliselt saadakse kaks korda aastas kokku.

Komitee on samuti loonud idapoolsete naaberriikide järelevalvekomitee kui siseorgani, mille ülesanne on parandada suhteid kodanikuühiskonnaga piirkonna riikides, st Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas ja Ukrainas.

Peamised koostöömehhanismid Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina puhul on kodanikuühiskonna platvormid, mis võimaldavad nii ELi kui ka partnerriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida ELi ja nende riikide vahel sõlmitud lepingute rakendamist ning koostada soovitusi asjaomastele asutustele. Tasub märkida, et Ukrainast ja Moldovast said 2022. aastal kandidaatriigid.

Valgevene ja Venemaa puhul arendatakse suhteid veel vabalt tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis enamasti asuvad ELi territooriumil. Komitee peab oluliseks dialoog säilitada, jäädes ootama olukorra paranemist tulevikus.

Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ühendab ELi liikmesriike ja kolme EMP Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturul, kus kaubad, teenused, kapital ja inimesed saavad vabalt liikuda. Komitee kuulub Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomiteesse, kus EMP EFTA riikide sotsiaalpartnerite esindajatega arutatakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi.

Komitees on ka ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee, mille ülesanne on jälgida ELi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suhteid kodanikuühiskonna seisukohalt. Nimetatud komitee keskendub eeskätt Ühendkuningriigi väljaastumislepingu, sealhulgas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rakendamisele, mille üle toimuvad pidevad kõnelused Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidega, aga samuti ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu rakendamisele, millega seoses teeb ELi ja Ühendkuningriigi järelevalvekomitee koostööd ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu raames loodud ELi sisenõuanderühmaga.

 • Hearing on how to involve civil society in EU Member States when ratifying trade agreements

  In recent years, EU trade policy has become a true issue of debate in the civil society at national level: that shows the need to bring trade policy closer to EU citizens. EU Member States have different existing national structures, procedures and consultation methods, as well as ratification processes; however, citizens from most countries not always seem to be able to fully express their voices in national debates on trade policy. The objective of the event was that of a) assessing and examining the different kinds of consultation procedures that exist in the Member States; b) exploring how civil society and consultative structures, wherever they exist, are informed or consulted on negotiations and implementation of trade agreements, and c) promoting the experience of the EESC in the domain of the EU trade policy.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

 • 26th meeting of the European Economic Area Consultative Committee
  -

  The members of the Committee discussed the latest developments in EEA as well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on:

  • the social aspects of the Mobility Package ("Europe on the move")
  • the work-life balance
 • -

  The 3rd meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform will take place on 8-9 November 2016 in Kyiv. During the meeting, a debate will be held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, will be discussed and adopted – on labour market regulation with a focus on the adaptation of Ukrainian labour legislation to the EU legislation, and on anti-discrimination legislation and practice with regard to the rights of vulnerable groups in the context of the Association Agreement. A Joint Declaration will beadopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • -

  The EU-Turkey Civil Society Joint Consultative Committee was established in 1995, based on the mandate given by the Ankara Agreement. This body is composed of members from the EESC and members representing organised civil society in Turkey. Its objective is to contribute to the dialogue among civil society organisations in Turkey and the EU and to issue reports and recommendations to the Turkish authorities and the EU institutions.

  Among the many topics to be discussed at this JCC meeting: The EU-Turkey relations, the rôle of Turkey in the refugee crisis, the Enhancement of EU-Turkey bilateral trade relations and modernisation of the Customs Union, the Blue Economy in the Western Mediterranean.

   

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Moldova Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in the Republic of Moldova as well as in the European Union.

 • The 6th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 12 April 2018 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides,on the role of salary and its impact on labour migration, and on climate change, were discussed and adopted.

 • This 10th JCC was held in Brussels and it tackled the following issues:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • The digitalization as a tool for social and economic development
  • Public administration reform
  • Overview of the civil society in Montenegro
  • State of the media sector in Montenegro
  • The Joint Declaration from the meeting was adopted
 • The 5th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 15 November 2017 in Kyiv. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, were discussed and adopted – on the Progress in the implementation of Euro-integration reforms in the field of Science and Technology, and on The rights of the Internally Displaced Persons (IDPs). A Joint Declaration was adopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • EU-Russia Cooperation in the areas of Higher Education and Rural Development

  The 7th Joint Seminar of the European Economic and Social Committee and the Civic Chamber of the Russian Federation (CCRF) will bring together EESC members and representatives of their Russian counterpart, representatives of the European Commission, experts and academics, to discuss cooperation in the areas of higher education and rural development. During four thematic sessions, participants will focus on EU-Russia cooperation in the fields of science, research and innovation; aligning higher education in the EU and Russia (the Bologna Process) and Erasmus+, on narrowing the gaps between rural and urban areas, and on cross-border cooperation for businesses and SMEs.