Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomitee

This page is also available in

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) nõuandekomitee on osa Euroopa Majanduspiirkonna lepingust (artikkel 96) ja loodi siis, kui leping 1994. aastal jõustus. See esindab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide tööandjaid, töötajaid ja muid kodanikuühiskonna osalejaid. ELi mittekuuluvate liikmesriikide hulka kuuluvad Island, Liechtenstein ja Norra. Šveits saadab vaatlejaid.

Nõuandekomitee hõlmab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) nõuandekomitee esindajaid. Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomitee kohtub üks kord aastas.

Euroopa Majanduspiirkonna nõuandekomitee võtab igal koosolekul vastu resolutsioone ja aruandeid, mis käsitlevad siseturu eri aspekte ja olulisi arengusuundumusi Euroopa Majanduspiirkonnas. Resolutsioonid saadetakse teavitamise eesmärgil Euroopa Majanduspiirkonna nõukogule.