Alle interne og blandede rådgivende grupper

Interne rådgivende grupper er civilsamfundsorganer, der rådgiver om gennemførelsen af handelsaftaler. De blev oprettet for første gang i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Korea i 2011. Siden da er der ved hver frihandelsaftale mellem EU og et partnerland eller en gruppe lande blevet nedsat en intern rådgivende gruppe for EU og én for aftalens modpart.

De interne rådgivende grupper er ikke bilaterale organer: EU's interne rådgivende gruppe har til opgave at rådgive Kommissionens GD TRADE, mens modpartens interne rådgivende gruppe har ansvaret for at rådgive sin nationale regering. De interne rådgivende grupper på begge sider kan dog tilrettelægge møder i de fælles interne rådgivende grupper forud for GD TRADE's årlige møde i forbindelse med civilsamfundsforummet, som afholdes inden for rammerne af en given frihandelsaftale.

De interne rådgivende grupper er hovedsageligt aktive inden for handel og bæredygtig udvikling: EU's frihandelsaftaler har et særligt kapitel om handel og bæredygtig udvikling, og de arbejdsmarkedsparter og civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret i de interne rådgivende grupper, har indflydelse på frihandelsaftalernes indvirkning på samfundet, økonomien og miljøet samt arbejdstagerrettighederne og menneskerettighederne i EU og partnerlandet eller -landene.

Sammensætningen af de interne rådgivende grupper sikrer en afbalanceret repræsentation af de tre hovedgrupper: arbejdsgivere, arbejdstagere og den tredje sektor/NGO'er. De interne rådgivende grupper træffer selv afgørelse om og indfører selv de yderligere underopdelinger. EØSU har tre medlemmer i EU's interne rådgivende grupper (ét pr. gruppe).

EØSU varetager også sekretariatsopgaverne for alle de interne rådgivende grupper.

Efter indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige og Nordirland, som trådte i kraft i 2021, nedsatte man EU's interne rådgivende gruppe under handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK, som har ansvaret for at rådgive Kommissionen om hele aftalen. På grund af dette større anvendelsesområde har gruppen også flere medlemmer (30 medlemmer i alt, herunder 6 fra EØSU).

I fremtiden kan andre interne rådgivende grupper ligeledes få ansvaret for hele anvendelsesområdet for de respektive frihandelsaftaler.

Siden 2021 har EØSU tilrettelagt et årligt møde for alle interne rådgivende grupper, som giver mulighed for at gøre status og udveksle bedste praksis mellem EU's interne rådgivende grupper.

Nuværende interne rådgivende grupper:

EU's interne rådgivende gruppe 

Medlemmer i alt 

EØSU 

Faste observatører 

Canada 

23 

Cariforum 

13 

Mellemamerika 

16 

Colombia-Peru-Ecuador 

20 

Georgien 

Japan 

14 

Moldova 

Singapore 

14 

Sydkorea 

19 

Det Forenede Kongerige 

30 

30 

Ukraine 

14 

Vietnam 

21