Den interne rådgivende gruppe EU/Georgien

This page is also available in

Artikel 240 i associeringsaftalen mellem EU og Georgien fastsætter, at parterne hver især skal nedsætte en intern rådgivende gruppe om bæredygtig udvikling, som skal rådgive om sager, der vedrører kapitlet om handel og bæredygtig udvikling.

De interne rådgivende grupper består af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af interessenter fra det økonomiske og sociale område og miljøområdet, herunder bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, NGO'er, erhvervsgrupper samt andre relevante interessenter.

EU's interne rådgivende gruppe for Georgien blev nedsat i midten af 2015, og medlemmerne kommer fra EØSU og andre europæiske civilsamfundsorganisationer.

Det første fælles møde mellem EU's og Georgiens interne rådgivende grupper blev afholdt den 7. januar 2016 i Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement