Den interne rådgivende gruppe EU/Moldova

This page is also available in

Artikel 376 i associeringsaftalen mellem EU og Moldova fastsætter, at parterne hver især skal nedsætte en intern rådgivende gruppe om bæredygtig udvikling, som skal rådgive om sager, der vedrører kapitlet om handel og bæredygtig udvikling.

De interne rådgivende grupper består af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af interessenter fra det økonomiske og sociale område og miljøområdet, herunder bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, NGO'er, erhvervsgrupper samt andre relevante interessenter.

EU's interne rådgivende gruppe for Moldova blev nedsat i midten af 2015, og medlemmerne kommer fra EØSU og andre europæiske civilsamfundsorganisationer.

Det første fælles møde mellem EU's og Moldovas interne rådgivende grupper blev afholdt den 7. juli 2015 i Chisinau.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement