Opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan

Opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan blev oprettet i 2004 for at følge den politiske, økonomiske og sociale udvikling i landene i det vestlige Balkan (navnlig de lande, hvor der ikke er oprettet nogen fælles bilaterale civilsamfundsorganer) og fremme udviklingen af civilsamfundet og konsolideringen af demokratiet i regionen. Udvalget består af EØSU-medlemmer, der mødes op til 4 gange om året inden for EU eller i selve regionen med henblik på at konsultere de politiske ledere og civilsamfundsaktørerne.

Opfølgningsudvalgets prioriteter omfatter flygtninge- og migrationskriser, den socioøkonomiske udvikling, bekæmpelse af korruption, grundlæggende rettigheder og forskellige minoriteters rettigheder og sameksistens, ytringsfrihed, retsstatsprincippet og den sociale dialog.

Civilsamfundsforummet for det vestlige Balkan 

Civilsamfundsforummet for det vestlige Balkan holder møde hvert andet år i et af landene i regionen. De emner, der behandles i forummet, følger de prioriteter, der er fastsat af opfølgningsudvalget for det vestlige Balkan. I dette forum mødes et betydeligt antal civilsamfundsorganisationer, herunder højtstående deltagere fra EU-institutionerne og regionen. Arbejdet består i at fremme dialogen med civilsamfundet og det regionale samarbejde. Ved slutningen af forummet vedtages en erklæring med konkrete henstillinger til regeringerne i landene i det vestlige Balkan og EU-institutionerne.