Det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro

This page is also available in

Det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro er en civilsamfundsplatform oprettet af EØSU og civilsamfundet i Montenegro (arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsorganisationer). Det blandede rådgivende udvalgs mandat er fastsat ved afgørelse nr. 1/2011 truffet af Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Montenegro den 20. juni 2011 om ændring af afgørelse nr. 1/2010 om vedtagelse af Stabiliserings- og Associeringsrådets forretningsorden. Ved at fremsætte civilsamfundets synspunkter supplerer det blandede rådgivende udvalg EU's institutionelle rammer for stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Montenegro. Det blandede rådgivende udvalg består af medlemmer fra hver side.

Via det blandede rådgivende udvalg har civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at følge med i Montenegros fremskridt hen imod medlemskab af EU og vedtage henstillinger stilet til landets regering og EU-institutionerne.