Opfølgningsudvalget for international handel

This page is also available in

Formålet med opfølgningsudvalget for international handel er at sikre EØSU's regelmæssige og løbende deltagelse i internationale handelsspørgsmål. Udvalgets hovedopgaver består af:

  • overvågning af WTO's multilaterale handelsforhandlinger og andre relevante multilaterale forhandlinger
  • overvågning af EU's forskellige bilaterale handelsforhandlinger
  • deltagelse i udformningen af EU's handelspolitik.