Det blandede rådgivende udvalg EU/Nordmakedonien

Det blandede rådgivende udvalg EU/Nordmakedonien er en civilsamfundsplatform oprettet af EØSU og civilsamfundet i Nordmakedonien (arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsorganisationer).  Dets retsgrundlag er stabiliserings- og associeringsaftalen, og det blev oprettet som følge af en politisk beslutning truffet på det fjerde møde i stabiliserings- og associeringsrådet, der blev afholdt den 24. juli 2007. Det blandede rådgivende udvalg består af medlemmer fra hver side.

Via det blandede rådgivende udvalg har civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at følge med i Nordmakedoniens fremskridt hen imod medlemskab af EU og vedtage henstillinger stilet til landets regering og EU‑institutionerne. Det blandede rådgivende udvalg med Nordmakedonien afholdt 8 møder, inden det blev inaktivt i oktober 2013, da tiltrædelsesforhandlingerne blev sat i bero. Når tiltrædelsesforhandlingerne med EU går i gang igen, genoptager udvalget sit arbejde. Indtil da vil der fortsat blive organiseret regelmæssige høringer i landet.