Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er en del af EØS-aftalen (artikel 96) og blev oprettet, da aftalen trådte i kraft i 1994. Det repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere og andre af civilsamfundets aktører i EØS-landene. Island, Liechtenstein og Norge er medlemmer, men ikke EU-lande. Schweiz sender observatører.

Udvalget består af repræsentanter fra EØSU og Det Rådgivende EFTA-Udvalg. Det rådgivende udvalg for EØSU mødes en gang om året.

Det vedtager resolutioner og rapporter om forskellige aspekter af det indre marked og vigtige udviklinger i EØS på sine møder. Resolutionerne sendes til EØS-Rådet til orientering.