Opfølgningsudvalget EU/UK

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2021. Indtil da havde Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs brexit-overvågningsgruppe ansvaret for at overvåge forhandlingsprocessen med Det Forenede Kongerige (UK) og forberede en civilsamfundsdialog efter brexit med de britiske modparter. EØSU var engageret i sin overvågningsrolle og fungerede som en bro til det britiske civilsamfund, og besluttede derfor at oprette opfølgningsudvalget EU/UK for at videreføre brexit-overvågningsgruppens arbejde, navnlig ved at fremme forbindelserne med det britiske civilsamfund.

Med indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen undgik man et scenarie uden en aftale, men forbindelserne mellem EU og UK er stadig en udfordring. Uanset hvad der sker, vil det europæiske civilsamfund blive ved med at spille en vigtig rolle i (gen)opbygningen af broerne mellem EU og UK.

Forbindelsernes særlige karakter og den brede vifte af spørgsmål, som henhører under dette udvalgs beføjelser, gør det nødvendigt at foretage en prioritering, men de overordnede mål er temmelig ligetil:

  • opbygning og fremme af stærke forbindelser med nøgleaktører i forbindelserne mellem EU og UK, frem for alt genopbygning af broerne til de britiske civilsamfundsorganisationer ved hjælp af opsøgende arbejde og god kommunikation
  • samarbejde med de største EU-institutioner (Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) og britiske institutionelle aktører (UK's delegation i Bruxelles, kamrene i det britiske parlament og de decentrale forvaltninger)
  • overvågning af gennemførelsen af de mest relevante aftaler mellem EU og UK, navnlig udtrædelsesaftalen mellem EU og UK og protokollen om Irland og Nordirland
  • overvågning af andre aftaler og mulige samarbejdsområder
  • overvågning af ethvert element af de nye forbindelser mellem EU og UK af særlig betydning for civilsamfundet
  • centralisering af feedback fra EØSU om relevante spørgsmål vedrørende forbindelserne mellem EU og UK.