Det blandede rådgivende udvalg EU/Tyrkiet

This page is also available in

Det blandede rådgivende udvalg EU/Tyrkiet blev oprettet i 1995, og mandatet er fastsat ved associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Det består af medlemmer fra EØSU og medlemmer, der repræsenterer civilsamfundsorganisationer (arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsorganisationer) i Tyrkiet.

Hovedformålet med det blandede rådgivende udvalg er at følge med i Tyrkiets fremskridt hen imod medlemsskab af EU og at vedtage henstillinger stilet til landets regering og EU-institutionerne. Det blandede rådgivende udvalgs rolle er desuden at give tyrkiske civilsamfundsorganisationer mulighed for at stifte bekendtskab med høringsprocessen i EU og give EU's repræsentanter mulighed for at stifte bekendtskab med de sociale strukturer og de økonomiske og sociale konsekvenser af reformerne i Tyrkiet.

Det blandede rådgivende udvalg drøfter en række emner, herunder samarbejdet mellem EU og Tyrkiet på forskellige områder såsom migration, energi, små og mellemstore virksomheder og erhvervsuddannelse. I den seneste tid har man på det blandede rådgivende udvalgs møder bl.a. drøftet en forbedring og modernisering af toldunionen mellem EU og Tyrkiet, regionale uligheder i Tyrkiet, integration af handicappede i samfundet, kvinder og beskæftigelse samt fagforeningsrettigheder.