Civilsamfundsplatformen EU/Georgien

This page is also available in

Associeringsaftalen mellem EU og Georgien blev undertegnet den 27. juni 2014 og trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016.

De institutionelle, generelle og endelige bestemmelser i associeringsaftalen mellem EU og Georgien (artikel 412) foreskriver, at der skal oprettes en civilsamfundsplatform med henblik at på fremme regelmæssige møder mellem repræsentanter for civilsamfundet fra begge sider "for at holde dem orienterede om gennemførelsen af denne aftale og indhente forslag hertil". Platformen supplerer således de politiske organer, der opererer inden for rammerne af associeringsaftalen mellem EU og Georgien. Den giver begge parters civilsamfundsorganisationer mulighed for at følge med i gennemførelsen af aftalen ved at fremlægge deres henstillinger for de relevante myndigheder.

Platformens sammensætning er fastsat i artikel 412: "[Den skal] bestå af repræsentanter for civilsamfundet i EU, herunder EØSU-medlemmer, samt repræsentanter for civilsamfundet i Georgien, herunder repræsentanter for den nationale platform under det østlige partnerskabs civilsamfundsforum."

Civilsamfundsplatformen EU/Georgien blev oprettet den 16. juni 2016 med medlemmer fra begge sider. På EU-siden består den af EØSU-mellemmer og medlemmer fra civilsamfundsnetværk (Eurochambres, BusinessEurope, EFS, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe og østpartnerskabets civilsamfundsforum).

Platformen retter henstillinger til Associeringsrådet (på ministerplan). Derudover har Associeringsudvalget (på højtstående embedsmandsplan) og Det Parlamentariske Associeringsudvalg pligt til at holde regelmæssig kontakt med platformens repræsentanter for at indhente deres synspunkter om, hvordan målene i associeringsaftalen kan nås (artikel 413).