Civilsamfundsdagene

Civilsamfundsdagene er et symbol på samarbejdet mellem EØSU og medlemmerne af kontaktgruppen, som repræsenterer civilsamfundets europæiske organisationer og netværk.

Initiativet bidrager til at anerkende EØSU's rolle som en særlig partner for disse organisationer og netværk på områder af fælles interesse som f.eks. "dialog og deltagelse" med henblik på artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union.

Det sigter desuden mod at styrke merværdien af den politiske dialog mellem EØSU og civilsamfundets europæiske organisationer og netværk, samtidig med at der etableres en reel struktureret civil dialog mellem disse organisationer og netværk og EU-institutionerne.

Det overordnede formål med civilsamfundsdagene er således at fremhæve det bidrag, som civilsamfundsorganisationerne yder til opbygningen af et EU, der tager mere højde for borgernes ønsker.

Det gør det også muligt at cementere deres rolle, når det drejer sig om at fremme civilsamfundets deltagelse i det europæiske projekt på alle niveauer, og dermed øge den demokratiske legitimitet af EU's tiltag og institutioner som et supplement til det repræsentative demokrati.