Interní poradní skupina EU-Ukrajina

This page is also available in

Článek 299 dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou stanoví, že každá smluvní strana zřídí poradní skupinu pro udržitelný rozvoj, jež bude poskytovat poradenství v otázkách souvisejících s kapitolou o obchodu a udržitelném rozvoji.

Poradní skupiny se skládají z nezávislých organizací zastupujících občanskou společnost, přičemž jsou vyrovnaně zastoupeny zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace, nevládní organizace a také jiné důležité zúčastněné strany.

Poradní skupina EU-Ukrajina byla zřízena v listopadu 2016 a je složena ze členů EHSV a zástupců jiných evropských organizací občanské společnosti.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement