Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora

This page is also available in

Smíšený poradní výbor EU-Černá Hora je platformou občanské společnosti, která byla vytvořena mezi EHSV a občanskou společností v Černé Hoře (sociálními partnery a jinými organizacemi občanské společnosti). Jeho mandát je vymezen rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení EU-Černá Hora č. 1/2011 ze dne 20. června 2011, kterým se mění rozhodnutí č. 1/2010, kterým se přijímá její jednací řád. Smíšený poradní výbor doplňuje institucionální rámec EU v souvislosti s dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Černou Horou, jejž obohacuje o hledisko občanské společnosti. Smíšený poradní výbor je složen ze členů za každou smluvní stranu.

Organizacím občanské společnosti na obou stranách umožňuje monitorovat cestu Černé Hory do EU a přijímat doporučení pro vládu této země a orgány EU.