Monitorovací výbor Západní Balkán

Monitorovací výbor Západní Balkán byl vytvořen v roce 2004, aby sledoval politický, hospodářský a sociální vývoj v zemích západního Balkánu (zejména pak v zemích, s nimiž nebyly vytvořeny žádné společné dvoustranné subjekty občanské společnosti) a podporoval rozvoj občanské společnosti a upevnění demokracie v regionu. Výbor tvoří členové EHSV a schází se čtyřikrát ročně v EU nebo v regionu západního Balkánu, aby vedl konzultace s politickými představiteli a subjekty občanské společnosti.

Mezi priority monitorovacího výboru patří uprchlická a migrační krize, sociálně-ekonomický rozvoj, boj proti korupci, základní práva a práva a koexistence různých menšin, svoboda projevu, právní stát a sociální dialog.

Fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu

Fórum občanské společnosti zemí západního Balkánu se koná každé dva roky v některé zemi regionu. Témata projednávaná na fóru jsou v souladu s prioritami monitorovacího výboru Západní Balkán. Sdružuje značný počet organizací občanské společnosti, včetně účastníků z orgánů EU a z regionu na vysoké úrovni. Podporuje dialog s občanskou společností a regionální spolupráci. V závěru fóra se přijímá prohlášení s konkrétními doporučeními určenými vládám zemí západního Balkánu i orgánům EU.