Monitorovací výbor pro mezinárodní obchod

This page is also available in

Cílem monitorovacího výboru pro mezinárodní obchod je zajistit řádné a soustavné zapojení EHSV do problematiky mezinárodního obchodu. Mezi jeho hlavní úkoly patří:

  • monitorovat mnohostranná obchodní jednání WTO a související mnohostranná jednání,
  • monitorovat různá dvoustranná obchodní jednání EU,
  • podílet se na formulování obchodní politiky EU.