Monitorovací výbor pro mezinárodní obchod

This page is also available in

Výbor pro obchod je toho názoru, že obchod zasazený do správného politického rámce může být účinnou hnací silou růstu, tvorby pracovních míst a udržitelného rozvoje. Obchod bude mít zejména klíčovou úlohu jako způsob podpory udržitelného hospodářského oživení po skončení koronavirové krize a jako cesta k tomu, aby podniky mohly znovu vybudovat a znovu uspořádat své narušené hodnotové řetězce. Jednou z hlavních výzev tohoto výboru bude zvládat monitorování stále více otázek souvisejících s obchodem a jeho široký zeměpisný rozsah (obchodní síť EU a mimo její rámec). Výbor pro obchod bude věnovat zvláštní pozornost účinné vymahatelnosti všech prvků obchodních smluv jako nezbytnému předpokladu pro zachování rovných podmínek s obchodními partnery.