Monitorovací výbor pro mezinárodní obchod

Výbor pro obchod je toho názoru, že obchod zasazený do správného politického rámce může být účinnou hnací silou růstu, tvorby pracovních míst a udržitelného rozvoje. Obchod bude mít zejména klíčovou úlohu jako způsob podpory udržitelného hospodářského oživení po skončení koronavirové krize a jako cesta k tomu, aby podniky mohly znovu vybudovat a znovu uspořádat své narušené hodnotové řetězce. Jednou z hlavních výzev tohoto výboru bude zvládat monitorování stále více otázek souvisejících s obchodem a jeho široký zeměpisný rozsah (obchodní síť EU a mimo její rámec). Výbor pro obchod bude věnovat zvláštní pozornost účinné vymahatelnosti všech prvků obchodních smluv jako nezbytnému předpokladu pro zachování rovných podmínek s obchodními partnery.