Poradní výbor Evropského hospodářského prostoru

Poradní výbor Evropského hospodářského prostoru je součástí Dohody o EHP (článek 96) a byl vytvořen při vstupu této dohody v platnost v roce 1994. Zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a další subjekty občanské společnosti členských států EHP. Členskými zeměmi mimo EU jsou Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Švýcarsko vysílá pozorovatele.

Výbor se skládá ze zástupců EHSV a Poradního výboru ESVO. Schůze Poradního výboru Evropského hospodářského prostoru se konají jednou ročně.

Na každé schůzi poradní výbor přijímá usnesení a zprávy k nejrůznějším aspektům vnitřního trhu a důležitým změnám v Evropském hospodářském prostoru. Usnesení jsou pro informaci předávána Radě EHP.