Platforma občanské společnosti EU-Moldavsko

This page is also available in

Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem byla podepsána 27. června 2014 a plně vstoupila v platnost 1. července 2016.

Institucionální, obecná a závěrečná ustanovení této dohody (článek 442) stanoví vytvoření platformy občanské společnosti, jejímž úkolem je podporovat pravidelná setkání zástupců občanské společnost na obou stranách, „aby je informovaly o provádění této dohody a shromažďovaly jejich podněty týkající se jejího provádění“. Platforma tak doplňuje politické orgány, které existují v rámci dohody o přidružení, a umožňuje organizacím občanské společnosti na obou stranách sledovat proces provádění z hlediska občanské společnosti a vypracovat svá doporučení pro příslušné orgány.

Členství v platformě je stanoveno v článku 442: „skládá se ze zástupců občanské společnosti na straně EU, včetně členů Evropského hospodářského a sociálního výboru, a zástupců občanské společnosti na straně Moldavské republiky“.

Platforma občanské společnosti EU-Moldavsko byla vytvořena 10. května 2016 a zastoupena v ní je každá smluvní strana. EU je zastoupena členy EHSV a zástupci evropských sítí občanské společnosti (BusinessEurope, Evropské fórum služeb, Mezinárodní konfederace odborových svazů, EPSU, Euro Coop, Evropské fórum zdravotně postižených a Fórum občanské společnosti Východního partnerství).

Platforma může vydávat doporučení pro Radu přidružení (na úrovni ministrů), přičemž Výbor pro přidružení (na úrovni vyšších státních úředníků) a Parlamentní výbor pro přidružení jsou povinny zajistit pravidelné kontakty se zástupci, aby se seznámily s jejich názory na to, jak dosáhnout cílů dohody o přidružení (článek 443)