Platforma občanské společnosti EU-Gruzie

Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií byla podepsána 27. června 2014 a plně vstoupila v platnost 1. července 2016.

Institucionální, obecná a závěrečná ustanovení této dohody (článek 412) stanoví vytvoření platformy občanské společnosti, jejímž úkolem je podporovat pravidelná setkání zástupců občanské společnost na obou stranách, „aby je informovaly o provádění této dohody a shromažďovaly jejich podněty týkající se jejího provádění“. Platforma tak doplňuje politické orgány, které existují v rámci dohody o přidružení mezi EU a Gruzií. Umožňuje organizacím občanské společnosti na obou stranách sledovat provádění dohody a předkládat svá doporučení pro příslušné orgány.

Členství v platformě je stanoveno v článku 412: „Na tomto fóru se budou scházet [...] zástupci občanské společnosti EU, včetně členů Evropského hospodářského a sociálního výboru, a zástupci občanské společnosti na straně Gruzie, včetně představitelů národní platformy fóra občanské společnosti Východního partnerství.“

Platforma občanské společnosti EU-Gruzie byla zřízena 16. června 2016 a zastoupena v ní je každá smluvní strana. EU je zastoupena členy EHSV a zástupci evropských sítí občanské společnosti (Eurochambres, BusinessEurope, EKOS, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe a Fórum občanské společnosti Východního partnerství).

Platforma může vydávat doporučení pro Radu přidružení (na úrovni ministrů), přičemž Výbor pro přidružení (na úrovni vyšších státních úředníků) a Parlamentní výbor pro přidružení jsou povinny zajistit pravidelné kontakty se zástupci, aby se seznámily s jejich názory na to, jak dosáhnout cílů dohody o přidružení (článek 413).