Smíšený poradní výbor EU-Turecko

Smíšený poradní výbor EU-Turecko byl vytvořen v roce 1995 a jeho mandát je vymezen dohodou o přidružení mezi EU a Tureckem. Jeho členové zastupují EHSV a turecké organizace občanské společnosti (sociální partnery a další organizace občanské společnosti).

Jeho hlavním cílem je sledovat cestu Turecka do EU a přijímat doporučení pro vládu této země a orgány EU. Smíšený poradní výbor má zástupcům tureckých organizací občanské společnosti rovněž nabízet možnost seznámit se s procesem konzultací v EU a zástupcům EU poznat sociální struktury a hospodářský a sociální dopad reforem v Turecku.

Projednává celou řadu témat, včetně spolupráce mezi Tureckem a EU v různých oblastech, jako je migrace, energetika, malé a střední podniky a odborná příprava. Mezi témata, jež byla na posledních schůzích výboru projednávána, patřilo i posílení a modernizace celní unie EU-Turecko, regionální rozdíly v Turecku, začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a ženy a zaměstnanost, jakož i práva odborových svazů.