Grúpa Comhairleach Baile AE-na hÚcráine

This page is also available in

Tá sé leagtha síos in Airteagal 299 den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin go mbunóidh gach páirtí Grúpa Comhairleach um fhorbairt inbhuanaithe chun comhairle a thabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaibidil ar thrádáil agus forbairt inbhuanaithe.

Is éard atá sna Grúpaí Comhairleacha sin eagraíochtaí sochaí sibhialta atá neamhspleách agus ionadaíoch, is é sin le rá déantar ionadaíocht chothrom sna grúpaí ar eagraíochtaí fostóirí agus eagraíochtaí oibrithe, ar eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus ar gheallsealbhóirí ábhartha eile.

Bunaíodh Grúpa Comhairleach an Aontais Eorpaigh don Úcráin i mí na Samhna 2016 agus tá sé comhdhéanta de chomhaltaí ó CESE agus ó eagraíochtaí sochaí sibhialta eile san Eoraip.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement