Comhchoiste Comhairliúcháin AE-na Tuirce

This page is also available in

Bunaíodh Comhchoiste Comhairleach AE-na Tuirce in 1995 agus sainítear a shainordú sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc. Ar an ngrúpa sin tá comhaltaí ó CESE agus comhaltaí a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí na sochaí sóisialta (comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta) sa Tuirc.

Is é an príomhchuspóir atá aige ná monatóireacht a dhéanamh ar an gconair atá an Tuirc a ghabháil agus í ag iarraidh teacht isteach san Aontas agus moltaí a ghlacadh le cur faoi bhráid rialtas na Tuirce agus institiúidí an Aontais Eorpaigh. Is é an ról atá ag an gComhchoiste Comhairleach ná a chur ar chumas ionadaithe ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa Tuirc eolas a chur ar an bpróiseas comhairliúcháin san Aontas Eorpach agus, chomh maith leis sin, ligean d'ionadaithe ón Aontas eolas a chur ar na struchtúir shóisialta agus ar an tionchar eacnamaíoch agus sóisialta atá ag na hathchóirithe sa Tuirc.

Déanann an Comhchoiste Comhairleach plé ar réimse leathan ábhar, cuir i gcás comhar idir an Tuirc agus an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla amhail an imirce, fuinneamh, fiontair bheaga agus mheánmhéide agus an ghairmoiliúint. Ar na hábhair a cuireadh trí chéile sna cruinnithe den Chomhchoiste a reáchtáladh le déanaí bhí treisiú agus nuachóiriú an aontais custaim idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc, éagothromaíochtaí réigiúnacha sa Tuirc, lánpháirtiú daoine faoi mhíchumas sa tsochaí, mná agus an fhostaíocht maille le cearta ceardchumainn.