Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seoirsia

This page is also available in

Tá sé leagtha síos in Airteagal 240 den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia go mbunóidh gach páirtí Grúpa Comhairleach Baile um fhorbairt inbhuanaithe chun comhairle a thabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaibidil ar thrádáil agus forbairt inbhuanaithe.

Is éard atá sna Grúpaí Comhairleacha Baile sin eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá neamhspleách agus ionadaíoch, is é sin le rá déantar ionadaíocht chothrom sna grúpaí ar gheallsealbhóirí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil, lena n-áirítear, inter alia, eagraíochtaí fostóirí agus eagraíochtaí oibrithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus grúpaí gnó mar aon le geallsealbhóirí ábhartha eile.

Bunaíodh Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh don tSeoirsia i lár 2015 agus tá sé comhdhéanta de chomhaltaí ó CESE agus ó eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta san Eoraip.

Reáchtáladh an chéad chruinniú comhpháirteach idir Grúpaí Comhairleacha Baile na Seoirsia agus an Aontais Eorpaigh an 7 Eanáir 2016 in Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement