Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seoirsia

Tá sé leagtha síos in Airteagal 240 den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia go mbunóidh gach páirtí Grúpa Comhairleach Baile um fhorbairt inbhuanaithe chun comhairle a thabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an gcaibidil ar thrádáil agus forbairt inbhuanaithe.

Is éard atá sna Grúpaí Comhairleacha Baile sin eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá neamhspleách agus ionadaíoch, is é sin le rá déantar ionadaíocht chothrom sna grúpaí ar gheallsealbhóirí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil, lena n-áirítear, inter alia, eagraíochtaí fostóirí agus eagraíochtaí oibrithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus grúpaí gnó mar aon le geallsealbhóirí ábhartha eile.

Bunaíodh Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh don tSeoirsia i lár 2015 agus tá sé comhdhéanta de chomhaltaí ó CESE agus ó eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta san Eoraip.

Reáchtáladh an chéad chruinniú comhpháirteach idir Grúpaí Comhairleacha Baile na Seoirsia agus an Aontais Eorpaigh an 7 Eanáir 2016 in Tbilisi.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement