Comhchoiste Comhairliúcháin AE-Mhontainéagró

Ardán na sochaí sibhialta é Comhchoiste Comhairliúcháin AE-Mhontainéagró a bhunaigh CESE agus an tsochaí shibhialta i Montainéagró (comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta). An sainordú atá ag an gComhchoiste Comhairliúcháin seo, sainítear é i gCinneadh Uimh. 1/2011 ó Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais AE-Mhontainéagró an 20 Meitheamh 2011, lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1/2010 lena nglactar rialacha nós imeachta na Comhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais. I ngeall ar dhearcadh na sochaí sibhialta atá aige, déanann Comhchoiste Comhairliúcháin na Sochaí Sibhialta comhlánú ar chreat institiúideach an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus Montainéagró. Tá an Comhchoiste Comhairleach seo comhdhéanta de chomhaltaí ó gach taobh.

A bhuí leis an gComhchoiste Comhairleach is féidir le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ar an dá thaobh monatóireacht a dhéanamh ar an gconair atá Montainéagró a ghabháil agus é ag iarraidh aontú don Aontas Eorpach, agus is féidir leo moltaí a ghlacadh le cur faoi bhráid rialtas Mhontainéagró agus institiúidí an Aontais.