An Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta

This page is also available in

Measann an Coiste um Thrádáil gur féidir leis an trádáil, nuair atá an creat beartais ceart i bhfeidhm, a bheith ina spreagadh éifeachtach don fhás, do chruthú post agus don fhorbairt inbhuanaithe. Beidh ról lárnach ag an trádáil maidir le téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe ó ghéarchéim COVID-19 a chur chun cinn agus maidir le cuideachtaí a chumasú chun a slabhraí luacha briste a atógáil agus a atheagrú. Ceann de na dúshláin is mó a bheidh roimh an gcoiste seo líon méadaitheach na saincheisteanna trádála is gá faireachán a dhéanamh orthu a bhainistiú, mar aon leis a raon feidhme geografach (líonra trádála an Aontais agus níos faide i gcéin). Tabharfaidh an Coiste um Thrádáil aird ar leith ar in-fhorfheidhmitheacht éifeachtach gach gné de na comhaontuithe trádála, mar réamhchoinníoll chun cothrom na Féinne a chosaint i measc comhpháirtithe trádála.