An Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta

This page is also available in

Is é an aidhm atá ag an gCoiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ná féachaint chuige go mbeidh CESE rannpháirteach i saincheisteanna a bhaineann leis an trádáil idirnáisiúnta ar bhonn rialta agus comhsheasmhach. Ag seo príomhchúraimí an Choiste:

  • monatóireacht a dhéanamh ar chaibidlíocht iltaobhach trádála na hEagraíochta Trádála Domhanda agus ar chaibidlíocht iltaobhach ábhartha
  • monatóireacht a dhéanamh ar chaibidlíocht dhéthaobhach trádála uile an Aontais Eorpaigh
  • páirt a ghlacadh i múnlú bheartas trádála an Aontais Eorpaigh.