Ardán Sochaí Sibhialta AE-na Seoirsia

This page is also available in

Síníodh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia an 27 Meitheamh 2014 agus tháinig sé i bhfeidhm go hiomlán an 1 Iúil 2016.

Déantar foráil i bhforálacha institiúideacha, ginearálta agus críochnaitheacha Chomhaontú Comhlachais an Aontais leis an tSeoirsia (Airteagal 412) maidir le bunú Ardán na Sochaí Sibhialta, a mbeadh sé de chúram air cruinnithe rialta d'ionadaithe ó shochaí shibhialta an dá pháirtí a chur chun cinn, "chun iad a choimeád ar an eolas faoi chur chun feidhme an Chomhaontaithe seo agus chun ionchur a bhailiú ina leith sin." Ar an gcaoi sin, déanann an tArdán comhlánú ar na comhlachtaí polaitiúla atá ann cheana faoi chuimsiú chreat an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia. Cuireann sé ar chumas eagraíochtaí na sochaí sibhialta ón dá thaobh monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe ach a chuid moltaí a chur faoi bhráid na n-údarás ábhartha.

Sonraítear ballraíocht an Ardáin in Airteagal 412 mar leanas: "is éard a bheidh ann ionadaithe ón tsochaí shibhialta ar thaobh an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear comhaltaí ó CESE, agus ionadaithe ón tsochaí shibhialta ar thaobh na Seoirsia, ina measc siúd ionadaithe ó Ardán Náisiúnta Fhóram Sochaí Sibhialta Chomhpháirtíocht an Oirthir."

Bunaíodh Ardán Sochaí Sibhialta AE-na Seoirsia an 16 Meitheamh 2016 agus tá comhaltaí ón dá thaobh air. Ar thaobh an Aontais, tá comhaltaí ó CESE air mar aon le baill de líonraí Eorpacha na Sochaí Sibhialta (Eurochambres, BusinessEurope, Cónaidhm Eorpach na gCeardchumann, Copa-Cogeca, Cooperatives Europe agus Fóram Sochaí Sibhialta Chomhpháirtíocht an Oirthir).

Féadfaidh an tArdán moltaí a chur faoi bhráid na Comhairle Comhlachais (ar leibhéal na haireachta); ina theannta sin, tá sé d'oibleagáid ar an gCoiste Comhlachais (ar leibhéal na státseirbhíseach sinsearach) agus ar an gCoiste Parlaiminteach Comhlachais a bheith i dteagmháil go rialta le hionadaithe an Ardáin chun a dtuairimí siúd a fháil maidir le cuspóirí an Chomhaontaithe Comhlachais a bhaint amach (Airteagal 413).