Trádáil idirnáisiúnta

This page is also available in

Rialaítear an trádáil idirnáisiúnta le sraith chasta de rialacha domhanda arna gcomhaontú faoi chomhaontuithe na hEagraíochta Domhanda Trádála agus faoi chomhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha. Is ag méadú de réir a chéile atá tionchar na gcomhaontuithe saorthrádála ar chearta na saoránach. Faoi Chonradh Liospóin, ní mór beartas trádála an Aontas Eorpaigh a chur i gcrích faoi chuimsiú phrionsabail agus chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear an smacht reachta, cearta an duine agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Creidimid gur cheart an treocht seo a bheith ina treoirphrionsabal i dtaca le caibidlíocht trádála an Aontais agus le caidreamh trádála. Tá breisluach dháiríre ag baint leis an gcaoi a ndéanann CESE iarracht ar sheasaimh agus tuairimí lucht gnó, oibrithe, gairmithe, feirmeoirí, tomhaltóirí agus geallsealbhóirí tábhachtacha eile a thabhairt le chéile. Táimid in ann tuairimí na sochaí sibhialta agus na ngrúpaí sainleasa a chur in iúl go héifeachtúil do lucht ceaptha beartas idirnáisiúnta le linn caibidlíochta agus le linn cur chun feidhme comhaontuithe trádála. Chuireamar Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta ar bun chun a chinntiú go mbeadh tionchar ag an tsochaí shibhialta ar fhorbairt bheartas trádála an Aontais Eorpaigh. Ina cheann sin, táimid i mbun na Grúpaí Comhairleacha Baile a bhainistiú, a bunaíodh faoi na caibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe atá sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála an Aontais Eorpaigh. Is iad na grúpaí sin, atá comhdhéanta d'ionadaithe ón tsochaí shibhialta (ón taobh istigh de CESE agus ón taobh amuigh), atá freagrach as fadhbanna a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a aithint nuair a bhíonn comhaontú trádála á chur chun feidhme.

Displaying 1 - 10 of 145

Pages

Tuairimí a glacadh on 14/02/2018
Tagairt: 
REX/500-EESC-2017
Seisiún iomlánach: 
532 -
Feb 14, 2018 Feb 15, 2018

The EESC has played an important role in raising awareness of EU trade policy among civil society both in the EU and in third countries. The EESC encourages the Commission to strengthen its dialogue with civil society to develop the functioning of TSD chapters in current and future trade agreements. However, the EESC urges the Commission to be more ambitious in its approach, in particular with respect to strengthening effective enforceability of the commitments in TSD chapters, which is of crucial importance to the EESC. TSD chapters must be given equal weight to those covering commercial, technical or tariff issues.

EESC opinion: Trade and sustainable development chapters in EU Free Trade agreements

Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/426-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Common rules for imports of textile products from certain third countries

Tuairimí a glacadh on 19/04/2018
Tagairt: 
REX/498-EESC-2017
Seisiún iomlánach: 
534 -
Apr 18, 2018 Apr 19, 2018

The EU has one of the world's most open investment regimes, and collectively EU Member States have the fewest restrictions in the world on foreign direct investment (FDI). The OECD expressly acknowledged this in its FDI Regulatory Restrictiveness Index which measures statutory barriers against foreign investment in over 60 countries.

The Commission's reflection paper of 10 May 2017 on Harnessing Globalisation recognised increasing concerns about foreign investors' strategic acquisitions of European companies with key technologies. These concerns called into question the capacity of the current regulatory framework to address them.

EESC opinion: Screening of foreign direct investments into the European Union

Tuairimí a glacadh on 10/12/2014
Tagairt: 
REX/427-EESC-0000
Seisiún iomlánach: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

Opinion on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Union’s rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization (codification)

Common commercial policy

Tuairimí a glacadh on 18/09/2012
Tagairt: 
REX/359-EESC-2012-770
Seisiún iomlánach: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

• The EESC acknowledges the quality of civil society's contribution prior to publication of the communication, as well as the efforts made by the Commission to implement the trade-related aspects of the Agenda for Change. It also welcomes the attention given to the evaluation of trade policies in this communication.
• The EESC regrets that this new communication heralds no significant change to EU policy on the link between trade and development policies.
• The EESC reiterates its recommendation to incorporate sustainable development provisions into free-trade agreements and to provide for procedures enabling ex post analysis of these agreements by the EESC.
• The EESC recalls the importance of producing sui generis development strategies that combine domestic and trade policies with a view to sustainable and inclusive growth.

Trade, growth and development

Pages