Europa

This page is also available in:

I Europa upprätthåller EESK förbindelser med arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer på västra Balkan, i det östra grannskapet, i Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) samt i Förenade kungariket.

Uppföljningskommittén för västra Balkan – ett permanent internt EESK-organ – är det främsta instrumentet för att samordna EESK:s verksamhet i denna region. Forumet för det civila samhället på västra Balkan, som hålls vartannat år, ingår i uppföljningskommitténs arbete.

EESK samarbetar också bilateralt med de länder på västra Balkan som har inlett anslutningsförhandlingar och med Turkiet genom specialiserade organ som inrättats på grundval av associeringsavtalen mellan dessa länder och EU. Syftet med dessa gemensamma rådgivande kommittéer är att involvera arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer i övervakningen av föranslutnings- och reformprocesserna inför ett möjligt EU-medlemskap. Varje organ består av lika många medlemmar från EESK som från partnerlandet och sammanträder vanligen en eller två gånger om året.

EESK har också inrättat en uppföljningskommitté för det östra grannskapet, ett internt organ med ansvar för att förbättra förbindelserna med det civila samhället i länderna i regionen, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.

De viktigaste samarbetsmekanismerna med Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina är plattformarna för det civila samhället, som ger det civila samhällets organisationer från både EU och partnerlandet möjlighet att övervaka genomförandet av EU:s avtal med dessa länder och utarbeta rekommendationer till berörda myndigheter. Dessutom blev Ukraina och Moldavien kandidatländer 2022.

När det gäller Belarus och Ryssland håller man på att utveckla förbindelser med de organisationer i det civila samhället som fortfarande verkar fritt, varav de flesta är baserade i EU. EESK anser att det är viktigt att hålla dialogen vid liv i väntan på bättre förutsättningar i framtiden.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för samman EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) till en inre marknad där varor, tjänster, kapital och personer kan röra sig fritt. EESK ingår i rådgivande EES-kommittén, där frågor av gemensamt intresse diskuteras med företrädare för arbetsmarknadens parter från Eftastaterna i EES.

Slutligen har EESK en uppföljningskommitté EU–Förenade kungariket med ansvar för att övervaka förbindelserna mellan EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ur ett civilsamhällesperspektiv. Dess arbete är särskilt inriktat på genomförandet av utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket och protokollet om Irland och Nordirland, där kommittén för ett löpande samtal med organisationer i det brittiska civila samhället, samt genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, där uppföljningskommittén EU–Förenade kungariket samarbetar med EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för handels- och samarbetsavtalet.

 • Hearing on how to involve civil society in EU Member States when ratifying trade agreements

  In recent years, EU trade policy has become a true issue of debate in the civil society at national level: that shows the need to bring trade policy closer to EU citizens. EU Member States have different existing national structures, procedures and consultation methods, as well as ratification processes; however, citizens from most countries not always seem to be able to fully express their voices in national debates on trade policy. The objective of the event was that of a) assessing and examining the different kinds of consultation procedures that exist in the Member States; b) exploring how civil society and consultative structures, wherever they exist, are informed or consulted on negotiations and implementation of trade agreements, and c) promoting the experience of the EESC in the domain of the EU trade policy.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

 • 26th meeting of the European Economic Area Consultative Committee
  -

  The members of the Committee discussed the latest developments in EEA as well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on:

  • the social aspects of the Mobility Package ("Europe on the move")
  • the work-life balance
 • -

  The 3rd meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform will take place on 8-9 November 2016 in Kyiv. During the meeting, a debate will be held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, will be discussed and adopted – on labour market regulation with a focus on the adaptation of Ukrainian labour legislation to the EU legislation, and on anti-discrimination legislation and practice with regard to the rights of vulnerable groups in the context of the Association Agreement. A Joint Declaration will beadopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • -

  The EU-Turkey Civil Society Joint Consultative Committee was established in 1995, based on the mandate given by the Ankara Agreement. This body is composed of members from the EESC and members representing organised civil society in Turkey. Its objective is to contribute to the dialogue among civil society organisations in Turkey and the EU and to issue reports and recommendations to the Turkish authorities and the EU institutions.

  Among the many topics to be discussed at this JCC meeting: The EU-Turkey relations, the rôle of Turkey in the refugee crisis, the Enhancement of EU-Turkey bilateral trade relations and modernisation of the Customs Union, the Blue Economy in the Western Mediterranean.

   

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Moldova Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in the Republic of Moldova as well as in the European Union.

 • The 6th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 12 April 2018 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides,on the role of salary and its impact on labour migration, and on climate change, were discussed and adopted.

 • This 10th JCC was held in Brussels and it tackled the following issues:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • The digitalization as a tool for social and economic development
  • Public administration reform
  • Overview of the civil society in Montenegro
  • State of the media sector in Montenegro
  • The Joint Declaration from the meeting was adopted
 • The 5th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 15 November 2017 in Kyiv. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, were discussed and adopted – on the Progress in the implementation of Euro-integration reforms in the field of Science and Technology, and on The rights of the Internally Displaced Persons (IDPs). A Joint Declaration was adopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • EU-Russia Cooperation in the areas of Higher Education and Rural Development

  The 7th Joint Seminar of the European Economic and Social Committee and the Civic Chamber of the Russian Federation (CCRF) will bring together EESC members and representatives of their Russian counterpart, representatives of the European Commission, experts and academics, to discuss cooperation in the areas of higher education and rural development. During four thematic sessions, participants will focus on EU-Russia cooperation in the fields of science, research and innovation; aligning higher education in the EU and Russia (the Bologna Process) and Erasmus+, on narrowing the gaps between rural and urban areas, and on cross-border cooperation for businesses and SMEs.