Európa

This page is also available in:

V Európe udržiava EHSV vzťahy so sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti na západnom Balkáne, vo Východnom susedstve, v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku a v Spojenom kráľovstve.

Monitorovací výbor Západný Balkán – stály vnútorný orgán EHSV – je hlavným nástrojom na koordináciu činnosti EHSV v tomto regióne.

Fórum občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu sa koná každé dva roky v rámci činnosti monitorovacieho výboru.

EHSV tiež dvojstranne spolupracuje s krajinami západného Balkánu, ktoré začali prístupové rokovania, a s Tureckom prostredníctvom špecializovaných orgánov vytvorených na základe dohôd o pridružení medzi týmito krajinami a EÚ: cieľom týchto zmiešaných poradných výborov je zapojiť sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti do monitorovania predvstupových a reformných procesov smerujúcich k možnému členstvu v EÚ.

Každý orgán sa skladá z rovnakého počtu členov z EHSV a partnerskej krajiny a stretáva sa zvyčajne raz alebo dvakrát do roka.

EHSV tiež zriadil monitorovací výbor Východné susedstvo, vnútorný orgán zodpovedný za posilnenie vzťahov s občianskou spoločnosťou v krajinách tohto regiónu, t. j. v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku a na Ukrajine.

Hlavnými mechanizmami spolupráce s Arménskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou sú platformy občianskej spoločnosti, ktoré umožňujú organizáciám občianskej spoločnosti z EÚ aj partnerskej krajiny monitorovať vykonávanie dohôd EÚ s týmito krajinami a navrhovať odporúčania príslušným orgánom.

Okrem toho sa Ukrajina a Moldavsko stali v roku 2022 kandidátskymi krajinami.

Pokiaľ ide o Bielorusko a Rusko, rozvíjajú sa vzťahy s tými organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré stále pôsobia slobodne, pričom väčšina z nich pôsobí na území EÚ.

EHSV sa domnieva, že je dôležité udržiavať dialóg a čakať na lepšie podmienky v budúcnosti.

Európsky hospodársky priestor (EHP) združuje členské štáty EÚ a tri štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) do vnútorného trhu, v rámci ktorého je umožnený voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb.

EHSV je súčasťou poradného výboru Európsky hospodársky priestor, v ktorom sa so zástupcami sociálnych partnerov zo štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, diskutuje o otázkach spoločného záujmu.

EHSV má aj monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo, ktorý je zodpovedný za monitorovanie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska z hľadiska občianskej spoločnosti.

Jeho práca sa zameriava najmä na vykonávanie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a protokolu o Írsku a Severnom Írsku, o ktorých neustále diskutuje s organizáciami občianskej spoločnosti zo Spojeného kráľovstva, ako aj na vykonávanie Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v súvislosti s ktorou monitorovací výbor EÚ – Spojené kráľovstvo spolupracuje s domácou poradnou skupinou EÚ v rámci Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 • Hearing on how to involve civil society in EU Member States when ratifying trade agreements

  In recent years, EU trade policy has become a true issue of debate in the civil society at national level: that shows the need to bring trade policy closer to EU citizens. EU Member States have different existing national structures, procedures and consultation methods, as well as ratification processes; however, citizens from most countries not always seem to be able to fully express their voices in national debates on trade policy. The objective of the event was that of a) assessing and examining the different kinds of consultation procedures that exist in the Member States; b) exploring how civil society and consultative structures, wherever they exist, are informed or consulted on negotiations and implementation of trade agreements, and c) promoting the experience of the EESC in the domain of the EU trade policy.

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Georgia Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in Georgia as well as in the European Union.

 • 26th meeting of the European Economic Area Consultative Committee
  -

  The members of the Committee discussed the latest developments in EEA as well as EU/EFTA issues. The Consultative Committee adopted two resolutions on:

  • the social aspects of the Mobility Package ("Europe on the move")
  • the work-life balance
 • -

  The 3rd meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform will take place on 8-9 November 2016 in Kyiv. During the meeting, a debate will be held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, will be discussed and adopted – on labour market regulation with a focus on the adaptation of Ukrainian labour legislation to the EU legislation, and on anti-discrimination legislation and practice with regard to the rights of vulnerable groups in the context of the Association Agreement. A Joint Declaration will beadopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • -

  The EU-Turkey Civil Society Joint Consultative Committee was established in 1995, based on the mandate given by the Ankara Agreement. This body is composed of members from the EESC and members representing organised civil society in Turkey. Its objective is to contribute to the dialogue among civil society organisations in Turkey and the EU and to issue reports and recommendations to the Turkish authorities and the EU institutions.

  Among the many topics to be discussed at this JCC meeting: The EU-Turkey relations, the rôle of Turkey in the refugee crisis, the Enhancement of EU-Turkey bilateral trade relations and modernisation of the Customs Union, the Blue Economy in the Western Mediterranean.

   

 • The Civil Society Platform complements the political bodies existing within the framework of the EU-Moldova Association Agreement, and it allows civil society organisations from both sides to monitor the implementation process and prepare their recommendations to the relevant authorities both in the Republic of Moldova as well as in the European Union.

 • The 6th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 12 April 2018 in Brussels. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides,on the role of salary and its impact on labour migration, and on climate change, were discussed and adopted.

 • This 10th JCC was held in Brussels and it tackled the following issues:

  • The current state of play in EU-Montenegro relations and the accession process
  • The digitalization as a tool for social and economic development
  • Public administration reform
  • Overview of the civil society in Montenegro
  • State of the media sector in Montenegro
  • The Joint Declaration from the meeting was adopted
 • The 5th meeting of the EU-Ukraine Civil Society Platform took place on 15 November 2017 in Kyiv. During the meeting, a debate was held assessing the state of play in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement, and two reports, prepared by both sides, were discussed and adopted – on the Progress in the implementation of Euro-integration reforms in the field of Science and Technology, and on The rights of the Internally Displaced Persons (IDPs). A Joint Declaration was adopted at the end of the meeting to be forwarded to the EU-Ukraine Association Council, the Association Committee, the Parliamentary Association Committee and other relevant bodies both in Ukraine as well as in the EU.

 • EU-Russia Cooperation in the areas of Higher Education and Rural Development

  The 7th Joint Seminar of the European Economic and Social Committee and the Civic Chamber of the Russian Federation (CCRF) will bring together EESC members and representatives of their Russian counterpart, representatives of the European Commission, experts and academics, to discuss cooperation in the areas of higher education and rural development. During four thematic sessions, participants will focus on EU-Russia cooperation in the fields of science, research and innovation; aligning higher education in the EU and Russia (the Bologna Process) and Erasmus+, on narrowing the gaps between rural and urban areas, and on cross-border cooperation for businesses and SMEs.