Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Φέτος, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αξιοπρεπούς Εργασίας στις 7 Οκτωβρίου ήταν πιο επίκαιρος από ποτέ. Η πανδημία COVID-19 ενέτεινε τις αδυναμίες των κοινωνιών μας, ιδίως όσον αφορά την αξιοπρεπή εργασία, τις αξιοπρεπείς αμοιβές και το αξιοπρεπές εισόδημα. Γι’ άλλη μια φορά, κάποιοι από εμάς ―που περιλαμβάνονταν ήδη μεταξύ των πιο ευάλωτων― επλήγησαν δυσανάλογα: οι νέοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, οι γυναίκες που υπερεκπροσωπούνται στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο ή που μένουν στο σπίτι για την κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών ή την φροντίδα των μελών της οικογένειας, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι και όσοι απασχολούνται σε αδήλωτη εργασία.

Την Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας, η Ομάδα των Εργαζομένων ένωσε τη φωνή της με την ΔΣΣΟ και την ΕΣΣΟ στο κάλεσμα για ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και την Ανθεκτικότητα που θα αντισταθμίζει τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 κατά τρόπο βιώσιμο, απαντώντας επιτέλους στις ανάγκες των πολιτών. Μια πραγματική ανανέωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος απαιτεί στιβαρές κοινωνικές επενδύσεις που θα συμπληρώνουν τις οικονομικές πολιτικές, με έμφαση στη διατήρηση και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, στις δίκαιες αμοιβές και στον τερματισμό της επισφαλούς εργασίας.

Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει επειγόντως την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδίως δε με πρωτοβουλίες για δίκαιο κατώτατο μισθό, ελάχιστο εισόδημα, διαφάνεια στις αμοιβές και ενίσχυση των κανονισμών περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να διασφαλιστούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα συμφέροντα των επισφαλών και ευπαθών εργαζομένων. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας να εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας του κλάδου των πλατφορμών που δημιουργούν τεράστια κέρδη για τις επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές βρίσκονται σε εξαιρετικά επισφαλή θέση όσον αφορά τα εργασιακά τους δικαιώματα, τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους.