Světový den důstojné práce

autor: skupina Zaměstnanci v EHSV

Připomenout si Světový den důstojné práce, který připadá na 7. října, bylo letos důležitější než kdykoli předtím. Pandemie COVID-19 prohloubila existující problémy v naší společnosti, zejména pokud jde o důstojnou práci, mzdu a příjem. A důsledky dolehly i tentokrát nesmírně tvrdě zejména na některé skupiny obyvatel, kteří již předtím patřili k těm nejzranitelnějším: na mladé lidi s nejistým zaměstnáním, na ženy, které jsou výrazně zastoupeny v těch nejvíce zasažených odvětvích nebo které musely zůstat doma, aby zajistily domácí výuku svých dětí a pečovaly o své příbuzné, na osoby samostatně výdělečně činné a pracovníky platforem, na pracovníky s nízkými mzdami, migranty a na všechny ty, kdo vykonávají nehlášenou práci.

U příležitosti Světového dne důstojné práce se skupina Zaměstnanci připojila k Mezinárodní konfederaci odborových svazů a Evropské konfederaci odborových svazů a spolu s nimi vyzvala k nové společenské smlouvě na podporu oživení a odolnosti, která by konečně reagovala na potřeby lidí, a umožnila tak udržitelným způsobem čelit dopadům krize způsobené pandemií COVID-19. Skutečné oživení evropského projektu vyžaduje odpovídající sociální investice, které doplní hospodářské politiky a budou zaměřeny na zachování a vytváření vysoce kvalitních pracovních míst, spravedlivé odměňování a vymýcení nejistých forem zaměstnání.

Komise musí urychleně pokračovat v provádění evropského pilíře sociálních práv, a zejména iniciativ týkajících se spravedlivých minimálních mezd, minimálního příjmu, platové transparentnosti a posílení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této souvislosti je zapotřebí zaručit právo na kolektivní vyjednávání a chránit zájmy pracovníků s nejistým zaměstnáním a zranitelných pracovníků. Stejně tak je naprosto nezbytné zajistit spravedlivé podmínky v odvětví platforem, které je sice zdrojem obrovského zisku pro společnosti, nicméně pracovníci platforem se z hlediska svých pracovních práv, mezd a pracovních podmínek nacházejí v mimořádně nejisté situaci.